Change Language

หลักสูตร Elite Learn to Skate (สำหรับผู้ที่พึ่งหัดเล่น)
ราคาเพียง 4,800 บาท / คอร์ส

 • เรียนทั้งหมด 5 อาทิตย์ๆละ 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 10 ครั้ง
 • เป็นหลักสูตรการเรียนไอซ์สเก็ตขั้นเริ่มต้นเพื่อปูพื้นฐานไปสู่กีฬา Figure Skate, Ice Hockey, ฯลฯ ในอนาคต
 • เวลาเรียนทั้งหมด 1 ชม. 45 นาที โดยเรียนกับโค๊ช 45 นาที และฝึกเองในเวลาที่เหลือ
 • นักเรียนทุกคนจะได้รับเสื้อ Jacket (ครั้งแรกเท่านั้น)
 • ผู้สมัครจะได้รับบัตรลด 100 บาท จำนวน 5 ใบเป็นส่วนลดในการเข้ามาใช้บริการครั้งต่อไป
 • หลักสูตรการเรียนการสอนได้รับการรับรองโดยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
 • ในชั่วโมงแรกของคอร์ส นักเรียนจะได้รับการจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ในชั่วโมงสุดท้ายของคอร์ส นักเรียนจะต้องทำการทดสอบเพื่อผ่านระดับ
 • เมื่อผ่านในแต่ละระดับ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรและอาร์มติดเสื้อ Jacket
 • ราคานี้รวมค่าเข้าเล่น, ค่าโค๊ช, ค่าเช่ารองเท้าและหมวกแล้ว
 • สำหรับผู้ที่ชำรับเงินเรียนในหลักสูตรนี้แล้ว ทางลานขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

นักเรียนจะต้องเลือกเวลาเรียน อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ตามวันเวลาดังนี้

(สาขาพระราม 9)
*อังคาร เวลา 17.15 - 19.00 น.
*พฤหัสบดี เวลา 17.15 - 19.00 น.
*เสาร์ เวลา 10.15 - 12.00 น.
*เสาร์ เวลา 17.15 - 19.00 น.
*อาทิตย์ เวลา 10.15 - 12.00 น.
*อาทิตย์ เวลา 17.15 - 19.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร: 081-423-7607